Mål for de ansatte

Vi ansatte har satt oss mål for hvordan vi ønsker å møte barn og foeldre. Vi har satt mål for hvordan vi skal jobbe med 3 av 4 søyler i Stavangerbarnehagen sin kvalitetsplan "Stadig bedre!"