Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Det er utdanningsdirektoratet som har laget nettstedet.