Førskoleprogram

I arbeidet med førskolegruppa har vi valgt å ta i bruk den gode og ulike kompetansen vi har i personalgruppen. Gjennom året har vi pedagogisk opplegg i forhold til alle de 7 fagområdene.