Ansatte

Kjøkken

Kjøttmeis avdelingen

Hanne Gravdal Larsen

Stilling: Assistent

90% stilling. Har 10% permisjon fra sin 100% stilling som assistent.

Anne Gunn Berg

Stilling: Pedagogisk leder

Tillitsvalgt Utdanningsforbundet

May Brit N. Jonassen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tillitsvalgt Fagforbundet

Lerke avdelingen

Heidi Tunge Aspøy

Stilling: Pedagogisk leder

Styreres stedfortreder

Kine E. Vatland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Anna Jacobsen

Stilling: Barnehagelærer

Vara verneombud

Spurve avdelingen

Lene Hansen

Stilling: Assistent

Samarbeidsutvalget - vara

Tove Rasmussen

Stilling: Pedagogisk leder

Kristine E. Hagevold

Stilling: Barnepleier

Svale avdelingen

Hazelyn Hetland

Stilling: Assistent

Cate Irene E. Auseth

Stilling: Assistent

Tone C. D. Monsen

Stilling: Pedagogisk leder

Verneombud

Andre ansatte

Frøydis Lindaas

Stilling: Daglig leder