Steg for steg

Presentasjon av Steg for steg, som er vårt program for å jobbe med sosial kompetanse.