Den gylne regel

Vår visjon for hvordan bli et godt, bevisst og ansvarsfullt medmenneske.

”Gjør mot andre, det du vil at andre skal gjøre mot deg!”

 

Denne regelen ønsker vi i Dusavik barnehage å videreføre til alle barn,
foreldre og ansatte!

I alt vi foretar oss, kommer vi stadig tilbake til denne leveregelen.

Det kan være:

  • Hvordan vi møter hverandre for å skape tillit 
  • Hvordan vi viser eller lærer bort omsorg 
  • Hvordan konflikter mellom barn/voksne blir løst med respekt for hverandre
  • Hvordan vi tar ansvar for miljøet rundt oss

TORALF er vår faste følgesvenn.
Han hjelper oss til å se konkret på verdiene våre!

T – tillit

O – omsorg

R – respekt

A – ansvar

L – lojalitet

F - fleksibilitet

 

Alle ansatte får veiledning i TORALF når de begynner å jobbe i barnehagen.