Vedtekter for Dusavik barnehage SA

Her finner dere Vedtektene, som er retningslinjer for alle som tar imot plass i Dusavik barnehage SA.