Foreldreundersøkelser

Foreldreundersøkelsen 2022

 Alt i alt skårer vi veldig godt på Foreldreundersøkelsen.

Vi ønsker oss alltid høy svarprosent, og er glad for alle som svarer, men kan godt prøve å få enda flere med til neste år.

Jeg er veldig takknemlig for at dere opplever at det er god relasjon mellom barn og voksen, og at barnet trives godt og har en god utvikling.

 

TAKK for at dere tok dere tid til å svare!

 

Dette er resultatet i Dusavik barnehage, sammenlignet med gjennomsnittlig resultat i alle barnehager i Stavanger kommune.

Foreldreundersøkelse 2022