Foreldreundersøkelser

Foreldreundersøkelsen 2020

 Alt i alt skårer vi veldig godt på Foreldreundersøkelsen.

I år fulgte jeg instruksjonen om å sende spørreskjema til ett barn i hver familie på avdelingen, dette gir oss lav svarprosent, siden vi har søskengrupper, og mange søskenpar på hver avdeling. Ja, ja dette får vi gjøre noe med neste år.

Jeg er veldig takknemlig for at dere opplever at det er god relasjon mellom barn og voksen, og at barnet trives godt og har en god utvikling.

 

TAKK for at dere tok dere tid til å svare!

 

Dette er resultatet i Dusavik barnehage, sammenlignet med gjennomsnittlig resultat i alle barnehager i Stavanger kommune.

Foreldreundersøkelsen, DBh og SVk 2020