Velkommen til oss

Dusavik Barnehage eies og drives av Dusavik barnehage Foreldrelag. Alle de 4 avdelingene har barn i alderen 0-6 år.

Barn og foreldre på hver avdeling opplever:

 • Stabil personalgruppe

 • Stabil foreldregruppe

 • At søsken får mulighet til å gå sammen på samme avdeling

 • Naturlig alderssammensetning (som i en familie):

  - Barna som er yngre, lærer av de eldre

  - De eldre barna hjelper de som er yngre

  - Barna lærer å respektere hverandres ulike behov

  - Barna gir omsorg til hverandre

  - Barna får lekekamerater i alle aldre

 • Voksne som er bevisste på å se hvert enkelt barn sitt behov

 • At barnehagen er en enhet der barna blir godt kjent på hele huset:

  Prosjektgrupper der vi deler barna i grupper etter alder

  Førskolegruppe som samler de eldste ca. 1 gang pr. uke

 • Å få et fullverdig mattilbud med 3 måltider pr. dag:

  - Flere varme måltider i uken

  - Variert og sunt kosthold

 

I denne barnehagen skal alle barn, foreldre og ansatte føle seg hjertelig velkommen!

Målet vårt er å være den beste barnehagen i Stavanger!