Foreldremøte tirsdag 26.09.17

Vi inviterer alle foreldre til foreldremøte tirsdag 26.09.17, kl. 18.30 for førskoleforeldre, og 19.00 for alle dere andre foreldre.

Vi starter kl. 18.30 med foreldre med barn som skal starte på skolen høsten 2018. Vi informerer om førskoleprogrammet vårt, og de forberedelsene vi og skolen gjør i overgangsfasen fra barnehage til skolen. Stavanger kommune sin "Plan for overgang mellom barnehage og skole".

kl. 19.00 blir det foreldremøte for alle foreldrene. Vi samles på fellesrommet, hvor vi presenterer personalet, Frøydis sier litt om det hun har på hjerte, før dere går avdelingsvis. Dere vil da få god informasjon om arbeidet på avdelingen, og vi ønsker at dere stiller spørsmål og kommer med ønsker for arbeidet på avdelingen.