Foreldremøte tirsdag 20.09.16, kl. 19.00 - ca. 20.30

Tirsdag 20. september kl. 19.00 - ca. kl. 20.30, inviterer vi alle foreldrene til foreldremøte her i barnehagen.

Presentasjon av hele personalet. Avdelingsvis vil dere bli presentert for arbeidet på avdelingen, og dere kan komme med innspill og forventninger.

Velkommen!