Besøk av Rikskonsertene med forestillingen Hekser og troll

Heksa Monica von Jørpel elsker å trylle, og ved hjelp av magiske ord og sanger tryllet hun fram de rareste ting fra gryta si. Men det var ikke alt som gikk etter planen. Monica og trollene hennes var litt skumle ..... og litt morsomme.