Foreldremøte tirsdag 2. februar kl. 19.00 - ca. 20.30

Tema vil være Foreldrerollen i forhold til barna sosiale utvikling.

Vi er så heldige at Pål Roland som jobber på Læringsmiljøsenteret på UiS, har takket ja, til å komme til oss å snakke om Foreldrerollen i forhold til barns sosiale utvikling.

Han vil ha fokus på disse temaene:

  • betydningen av relasjoner
  • grensesetting
  • forebygging av mobbing
  • speilingsteori

 

Dette blir helt sikkert veldig lærerikt, så sett av denne kvelden og KOM.

Dere er HJERTELIG VELKOMNE!!!!!