I går gjennomførte vi høstens andre Brannøvelse

Vi gjennomfører 4 brannøvelser i året sammen med barna her i barnehagen. Hver gang øver vi på noe nytt.

Den første øvelsen på høsten øver vi på å møtes på hver avdeling sin møteplass. Det betyr at barna skal vite hvor de skal gå, og hvor deres avdeling skal samles.

Den andre øvelsen, den vi hadde i går, da øver vi på å evakuere når klokkene ringer, og avslutte det vi holder på med med en gang, og så gå rolig ut, og gå til møteplassen. I går hadde vi øvelsen under lunsjen, så da måtte vi slutte å spise og gå rolig ut.

Etter jul  skal vi øve når vi har prosjekt, hvor barn og voksne er sammen i andre grupper på tvers av avdelingene. Dette er en viktig øvelse for de voksne, og passe på at de har god oversikt over barna de er sammen med, både fra egen og andre avdelinger.

Den siste øvelsen vi har, da evakuerer vi fra hemsen. Dette gjør vi for å bli gode på å gå ut vinduet, og at de voksne skal klare å hjelpe alla barna ut.

Barna i Dusavik barnehage blir gode på å stoppe med de de holder på med, går rolig ut og møtes på møteplassen når brannalarmen går.