Dugnad i barnehagen onsdag 28. oktober og lørdag 31. oktober

Hver familie skal delta på dugnad fortrinnsvis 3 timer høst og 3 timer vår.

Dugnaden på onsdag 28. oktober er kl. 17.00 - 20.00, og på lørdag er det kl. 10.00 - 14.00.

På høstens dugnad vasker vi ned barnehagen, og spar opp alle sandbassengene. 

VELMØTT!