Velkommen til Trollskogen søndag 13. september kl. 12.00

FAU inviterer alle barn og foreldre i Dusavik barnehage til Trollskogen på Hundvåg, søndag 13. september kl. 12.00. Ta med mat og drikke. Dette er en fin anledning for foreldrene å bli kjent med hverandre, og barna får være sammen med både barna i barnehagen og deres foreldre.

UT på tur

VELKOMMEN til Trollskogen på Hundvåg!