Barnehagedagen tirsdag 10. mars

Barnehagedagen er en nasjonal begivenhet hvor alle landets barnehager skal "vise seg fram". Tema i år er : Vi vil ut!

Tema er knyttet til Friluftslivets år 2015, som skal inspirere alle til økt deltaking i friluftsliv.

Barnehagen er opptatt av å bruke naturen og være ute i naturen, for at barna skal oppleve gleden ved å være ute.

Denne dagen slår vi opp lavvoen vår, og har aktiviteter i og rundt den.