Foreldremøte tirsdag 03.02.2015

Tema: Språk og språkstimulering! Tirsdag 03.02.15, kl. 19.00 - 20.30, blir det foreldremøte her i barnehagen. Vi har invitert språkpedagog Reidun Østby hit for å snakke om språk og språkstimulering.

Språk er  ett av Stavanger kommune sine satsingsområder, og alle barnehager skal nå jobbe mye mer systematisk med barns språkutvikling.

Denne kvelden vil dere få innsikt i hvordan barnehagene skal jobbe med språkstimulering, og hva dere som foreldre kan gjøre for å styrke barnas språkutvikling.

Språket er av stor betydning for all framtidig læring, og menneskers sosiale liv.

Velkommen til en lærerik kveld!