Brukerundersøkelsen 2014

Her presenterer vi svarene på Brukerundersøkelsen blant foreldre i Dusavik barnehage i 2014.

Lyseblå søyle viser resultatet for Dusavik barnehage.

Mørkeblå søyle viser samlet resultat for Stavanger.
Grønn linje viser målkravet.

Vi takker dere som deltok, og er takknemlige for at dere setter pris på den jobben vi gjør.

TUSEN TAKK!

Svarene på Brukerundersøkelsen 2014