Foreldremøte mandag 29. september

Mandag 29. september inviterer vi til foreldremøte i barnehagen kl. 19.30.

Vi ønsker at foreldremøte skal være en arena hvor vi i barnehagen får mulighet for å presentere vårt arbeid og pedagogsike plattform, og hvor foreldrene kan komme med innspill og ønsker for arbeidet i barnehagen, og få svar på eventuelle spørsmål.

Vi starter med en sekvens som er felles for alle, etterpå samles hver avdeling.

 

Velkommen på foreldremøte mandag 29. september kl. 19.30.