Barnehagedagen 2012

Tirsdag 20. mars er den nasjonale barnehagedagen 2012. Årets tema er: Det beste til de minste.

Dette er en dag vi skal fokusere på en aktivitet eller område som kommer inn under årets tema.

Årets tema fokuserer på at barna i barnehagen skal ha det beste. Der skal være nok voksne, som kan gi dem omsorg og læring, der skal være tid til små øyeblikk der vi kan se store begivenheter i barnas liv.

I år har vi valgt å ha egg i barnehagen med kyllinger som klekkes denne dagen. Dette gir oss voksne en mulighet til å gi barna:

  • opplevelsen av nytt liv
  • de får lov å vise omsorg
  • barna får være sammen med kyllingene, en voksen og to - tre barn går sammen inn til kyllingene
  • barna får holde kyllingene, og vi tar bilde av barnet mens det holder en liten kylling
  • de får følge med utviklingen til kyllingene

Kyllingene flytter etterhvert fra Dusavik barnehage til Fritidsgården på Gausel.

Dette er barnehagedagen til Dusavik barnehage 2012.