Leger uten grenser

Vi takker alle som kom på FN middagen i barnehagen, og bidro til Leger uten grenser sitt arbeid. I år kan vi sende avgårde kr. 5.465,- til Leger uten grenser. TUSEN TAKK!

Barnehagen betaler maten, slik at alle pengene som kommer inn fra salg av middag, går uavkortet til Leger uten grenser.