Brukerundersøkelsen 2012

Svarene på brukerundersøkelsen er her. Dusavik barnehage fikk 90,22 på Helhetlig vurdering, noe vi er veldig fornøyde med.

Jeg vil trekke frem tre områder jeg har lyst å kommentere;

1. Hente- og bringesituasjonen fikk vi gennomsnittlig skår på 97,33. Dette er et område vi har jobbet mye med, og vært bevisste på i mange år, da er det gledelig at vi lykkes.

2. Åpningstiden får vi en gjennomsnittlig skår på 68,89. Vi har gjort et helt bevisst valg når vi har valgt å ha åpningstiden fra kl. 7.30 - 16.30. Om en velger å utvide åpningstiden, blir der ikke bevilget ekstra midler til personal, med det resultat at en blir dårligere bemannet i hele åpningstiden. Dette mener vi vil gå ut over barna.

3. Skoleforberedende aktiviteter skårer vi 100 på. Vi er stolte over Førskoleprogrammet vårt, og setter selvfølgelig pris på at forelde og barn er fornøyd.

 Resultater enkeltspørsmål per virksomhet-bygg Dusavik Barnehage