Resultat av Brukerundersøkelsen 2013

Her finner dere Dusavik barnehage sine resultateter av Brukerundersøkelsen 2013. Her har foreldre med barn i barnehage i Stavanger kommune svart. Grønn søyle viser poengsum for Dusavik barnehage. Rød søyle viser poengsum for alle barnehager i Stavanger samlet. Blå linje indikerer Stavanger kommune sitt målkrav til hver barnehage.

Resultat på Brukerundersøkelsen 2013

Vi i Dusavik barnehage har også i år gode resultater på Brukerundersøkelsen, og vi setter pris på at foreldrene med dette sier at de er fornøyd med mye av den jobben vi gjør.

Hver avdeling har fått svarene for sin avdeling, og vil ta tak i de områdene hvor det er viktig å være bevisst og gjøre endringer.

Brukerundresøkelsen gir oss viktige retningslinjer for hva våre brukere setter pris på og hva de ønsker mer av evt. endring på.

Vi ønsker hver dag å gjøre en god jobb, og setter pris på å få tilbakemeldinger i hverdagen som kan gjøre oss enda bedre.

Tusen takk!