Medlemsmøte i Foreldrelaget 11.04.13, kl. 20.30

Hvert år innkalles det til Medlemsmøte for de som har fått plass i Dusavik barnehage Foreldrelag, det er de som betalte inn andel ved tildeling av plass. Møte er i barnehagen torsdag 11.04.13, kl. 20.30.

Saksliste:

Sak 01/13 Årsregnskap 2012

Sak 02/13 Budsjett for 2013

Sak 03/13 Fraværsstatistikk 2012

Sak 04/13 HMS arbeidet i barnehagen

Sak 05/13 Valg av representant til styret

Sak 06/13 Eventuelt