Foreldremøte onsdag 30.januar

Tema på Foreldremøte er Relasjoner med barn.

På vinterens foreldremøte har vi hatt tradisjon for å få noen til å komme å snakke om et aktuelt tema.

FAU ønsket et tema, som kunne gi støtte i hverdagen med egne barn. Vi i personalet har hatt ekstra fokus på relasjoner, og vi ble enige om tema; Relasjoner med barn.

Gode relasjoner mellom voksne og barn er vår visjon, og viktig i vårt daglige arbeid.

Vi ønsker hver dag at alle barn i barnehagen skal oppleve å bli sett, hørt og få god omsorg.

Vi ønsker at alle foreldrene skal føle seg velkomne, og tatt på alvor.

Vi i personalet behandler hverandre med respekt, prøver å bruke humor der det er passende, og skaper godt samhold med felles opplevelser, og felles mål for arbeidet vårt.

Nå har vi vært så heldige å få Svanaug Lunde til å komme å snakke om Relasjoner med barn.

Svanaug er utdannet Spesialpedagog og har mange års (nesten 30 år) erfaring fra barnehage, hun er mor og mormor.

Hennes store engasjement dreier seg om hvor viktige relasjonene mellom voksne og barn er.

Kom og hør Svanaug på Foreldremøte i barnehagen onsdag 30. januar, kl. 19.30!

Jeg håper og tror at dere går hjem og vet at dere med små endringer kan møte barn med enda større respekt.

Velkommen!