Svar på Foreldreundersøkelsen 2022

Takk til alle dere som tok der tid til å svare!

Her er svarene for Dusavik barnehage sammenlignet med snittet i alle barnehager i Stavanger.

Foreldreundersøkelsen 2022(14)