Dugnad

Høstens dugnad går av stabelen onsdag 7. november kl. 17.00 - 20.00, og lørdag 10. nov. kl. 10.00 - 14.00.

Dugnaden er en sosial begivenhet for foreldre, det skal være hyggelig samtidig som en gjør en innsats for barnehagen.

Dugnaden om høsten består i husvask, klipping av busker, grave ut sand av kummer, og annet hagearbeid.

Alle familier skal bidra med 6 timer dugnad pr. år, fortrinnsvis 3 timer høst og 3 timer vår. Dugnadstimer hvor en ikke har deltatt blir fakturert på slutten av året.

Det skal ikke være med barn på dugnaden, for at de voksne skal ha mulighet for å jobbe.

På forhånd takk for hjelpen!