FN - middag

Onsdag 24. oktober kl. 15.00 ønsker vi alle foreldre og søsken velkommen til FN - middag.

I Dusavik barnehage har vi tradisjon med å invitere til FN - middag.

Den uka FN-dagen er, snakker vi med barna om barn i andre land, og ulike levesett og ulike levekår.

Hvert år samler vi inn penger til Leger uten grenser. Inntekten kommer fra salg av middag til foreldre og søsken på selve FN-dagen 24.oktober.

Velkommen i barnehagen 24. oktober kl. 15.00!