Takk for tilliten!

Vi vil takke alle foreldre for tilliten dere viser oss hver dag, ved at ditt barn går i barnehagen vi er så stolte av!

Her er en liten film om hvordan situasjonen kunne ha vært om der ikke fantes barnehager. 

 

301_720p