Foreldreundersøkelsen 2020

Her er resultatet på Foreldreundersøkelsen høsten 2020.

Vi er takknemlig for alle som svarte.

Svarprosenten er lav denne gang, fordi jeg fulgte instruksjonen om å sende ett spørreskjema til hver familie på avdelingen. Med mangen søskenpar på hver avdeling gir dette lav svarprosent. Dette ønsker jeg å gjøre annerledes neste år.

Vi er glade for at dere opplever relasjonen mellom barn og voksen som svært god, at barna trives godt, og har en god utvikling.

Her ligger en oversikt over svarene for Dusavik barnehage, sammenlignet med et snitt for alle barnehagene i Stavanger kommune - private og kommunale barnehager.

Foreldreundersøkelsen, DBh og SVk 2020