Nye vedtekter 09.04.19 Dusavik Barnehage SA

På årsmøtet i går 09.04.19 ble det vedtatt nye vedtekter. Disse har tatt hensyn til dagens driftform. Det er også endret noen ordlyder og enkelte tilføyelser for å imøtekomme endrede lover og regler.