Vil Vite, ett prosjekt om barns rettigheter

Dusavik barnehage er med i ett prosjekt som heter Vil Vite. Vi tar for oss deler av barnekonvensjonen og følger ett opplegg laget av Ressurssenteret.