Foreldreundersøkelser

Foreldreundersøkelse 2015 og 2016

 Alt i alt skårer vi veldig godt på Foreldreundersøkelsen.

Jeg har bare lyst å kommentere punktet med Tilvenning og Foreberedelse til skolestart. Her er det 2 spørsmål, og på spørsmålet om Tilvenning skårer vi 4,9. Vi mener vi gjør et grundig arbeid med tilvenningen, og er veldig glad for at foreldrene opplever at barnet og de som foreldre er godt ivaretatt i tilvenningen.

Når det gjelder forberedelser til skolestart skårer vi 4,0. Her tenker jeg at vår informasjon ut til foreldrene ikke har vært god nok. Vi mener at vi har et  allsidig og grundig program for de barna som skal starte på skolen, som strekker seg over hele det siste året de går i barnehagen. Du kan lese om dette under punktene som heter Førskoleprogram og Prosjekt.

 Foreldreundersøkelsen 2016 (10)

Foreldreundersøkelsen 2015 - 2016