Foreldreundersøkelser

Foreldreundersøkelsen 2017 ( og resultatene for 2015 og 2016)

 Alt i alt skårer vi veldig godt på Foreldreundersøkelsen, og er glad for en svarprosent som passerte 90 %.

Jeg har bare lyst å kommentere punktet med Tilvenning, Foreldresamtaler og Foreldremøtene. 

Jeg er veldig takknemlig for at dere opplever at dere ble godt ivaretatt i tilvenningen.

Jeg er også veldig glad for at dere opplever foreldresamtalene som nyttige.

Når det gjelder foreldremøtene, er det flere som ikke opplever disse som nyttige, så her er det viktig at vi er i god dialog, og at dere foreldre sier noe om hva dere ønsker dere på foreldremøtene.

TAKK for at dere tok dere tid til å svare!

Foreldreundersøkelsen, Dusavik barnehage 2017 

Foreldreundersøkelsen 2016 (10)

Foreldreundersøkelsen 2015 - 2016