Ansatte

Kjøttmeis avdelingen

Hanne Gravdal Larsen

Stilling: Assistent

Samarbeidsutvalget

Anne Gunn Berg

Stilling: Pedagogisk leder

Kristin Haugdal

Stilling: Spesialpedagog

May Brit N. Jonassen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tillitsvalgt Fagforbundet

Silje Olsen

Stilling: Resurspedagog

Utfører av spesialpedagogisk hjelp

Lerke avdelingen

Heidi Tunge Aspøy

Stilling: Pedagogisk leder

Verneombud

Anna Jacobsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kine E. Erga

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Spurve avdelingen

Lene Hansen

Stilling: Assistent

Samarbeidsutvalget - nestleder

Tove Rasmussen

Stilling: Pedagogisk leder

Samarbeidsutvalget - vara Tillitsvalgt, Utdanningsforbundet

Kristin Haugdal

Stilling: Spesialpedagog

Kristine E. Hagevold

Stilling: Barnepleier

Silje Olsen

Stilling: Resurspedagog

Utfører av spesialpedagogisk hjelp

Svale avdelingen

Cate Irene E. Auseth

Stilling: Assistent

Vara verneombud

Tone C. D. Monsen

Stilling: Pedagogisk leder

Mariann Hodnefjell

Stilling: Barnehagelærer

Andre ansatte

Frøydis Lindaas

Stilling: Daglig leder
97506325
styrer@dusavik-barnehage.no

Bjørn Haugvaldstad

Stilling: Vaktmester

Hazelyn Hetland

Stilling: Kjøkkenassistent