Ansatte

Kjøttmeis avdelingen

Hanne Gravdal Larsen

Stilling: Assistent

Samarbeidsutvalget 90% stilling frem til sommeren 2019. Har 10% permisjon fra sin 100% stilling som assistent.

Anne Gunn Berg

Stilling: Pedagogisk leder

Kristin Haugdal

Stilling: Spesialpedagog

May Brit N. Jonassen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tillitsvalgt Fagforbundet

Ane Rasmussen Fuglesten

Stilling: Medarbeider
974 03 301

10% fagarbeider på Kjøttmeisene for Hanne G. L. til sommeren 2019.

Karethe Kaasa Færø

Stilling: Ressurspedagog
454 35 483
karethe.kaasa.fero@stavanger.kommune.no

Lerke avdelingen

Heidi Tunge Aspøy

Stilling: Pedagogisk leder

Verneombud

Halldis Bjella

Stilling: Spesialpedagog

Anna Jacobsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kine E. Vatland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Karethe Kaasa Færø

Stilling: Ressurspedagog
454 35 483
karethe.kaasa.fero@stavanger.kommune.no

Spurve avdelingen

Lene Hansen

Stilling: Assistent

Samarbeidsutvalget - nestleder

Tove Rasmussen

Stilling: Pedagogisk leder

Samarbeidsutvalget - vara Tillitsvalgt, Utdanningsforbundet

Kristin Haugdal

Stilling: Spesialpedagog

Kristine E. Hagevold

Stilling: Barnepleier

Karethe Kaasa Færø

Stilling: Ressurspedagog
454 35 483
karethe.kaasa.fero@stavanger.kommune.no

Svale avdelingen

Cate Irene E. Auseth

Stilling: Assistent

Vara verneombud

Tone C. D. Monsen

Stilling: Pedagogisk leder

Mariann Hodnefjell

Stilling: Barnehagelærer

Andre ansatte

Christel Marie Retsby

Stilling: Daglig leder
977 68 508
styrer@dusavik-barnehage.no

Frøydis Lindaas, permisjon 20.08.18 - 16.08.19

Stilling: Daglig leder
975 06 325

Permisjon fra 20.08.18 t.o.m. 16.08.19

Hazelyn Hetland

Stilling: Kjøkkenassistent