Ansatte

Kjøkken

Ann Kathrin Sæther

Stilling: Assistent

Jobber 10% for Hanne på Kjøttmeiser og hver mandag på kjøkken.

Kjøttmeis avdelingen

Hanne Gravdal Larsen

Stilling: Assistent

Samarbeidsutvalget 90% stilling frem til sommeren 2019. Har 10% permisjon fra sin 100% stilling som assistent.

Ann Kathrin Sæther

Stilling: Assistent

Jobber 10% for Hanne på Kjøttmeiser og hver mandag på kjøkken.

Anne Gunn Berg

Stilling: Pedagogisk leder

May Brit N. Jonassen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tillitsvalgt Fagforbundet

Lerke avdelingen

Heidi Tunge Aspøy

Stilling: Pedagogisk leder

Verneombud

Kine E. Vatland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Anna Jacobsen

Stilling: Barnehagelærer

Spurve avdelingen

Lene Hansen

Stilling: Assistent

Samarbeidsutvalget - nestleder

Tove Rasmussen

Stilling: Pedagogisk leder

Samarbeidsutvalget - vara Tillitsvalgt, Utdanningsforbundet

Kristine E. Hagevold

Stilling: Barnepleier

Svale avdelingen

Cate Irene E. Auseth

Stilling: Assistent

Vara verneombud

Tone C. D. Monsen

Stilling: Pedagogisk leder

Hazelyn Hetland

Stilling: Medarbeider

Andre ansatte

Frøydis Lindaas, permisjon 20.08.18 - 16.08.20

Stilling: Daglig leder

Permisjon fra 20.08.18 t.o.m. 16.08.20