Velkommen til oss

Dusavik Barnehage eies og drives av Dusavik barnehage Foreldrelag. Alle de 4 avdelingene har barn i alderen 0-6 år.