Prosjekt 2018 - 2019

Årets tema er "Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen". Vi ønsker å ta vare på vår kulturarv med Torbjørn egners kjente historier og sanger. Vi opplever at disse fortellingene og sangene fenger barna. Vi ønsker også å gi barna et felles utgangspunkt for leken.

Hvert år velger vi oss et tema hvor vi går i dybden.

Når vi har prosjekt deler vi barna i grupper etter alder, og er sammen med de på samme alder fra de andre avdelingene.

I prosjektet skal det være en rød tråd gjennom hele året i det gruppene er samlet om, og dere kan lese i årsplanen og i linken nedenfor hva de ulike gruppene skal jobbe med.

Prosjektperiodene gir mulighet for å få venner på de andre avdelingene, og bli godt kjent med de barna som er på samme alder.

Prosjektarbeid 2018 - 2019