Rammeplan for arbeidet i Dusavik barnehage

Vi i Dusavik barnehage har valgt å lage en Rammeplan, hvor vi beskriver hvordan vi vil jobbe med alle deler av den nasjonal rammeplanen. Det er henvisninger til barnehagens Rammplan i Årsplanen vår. 01.08.17 ble der innført ny Rammeplan for barnehagen, denne vil i implementere i løpet av de neste årene, og vår Rammeplan vil bli revidert i tråd med dette arbeidet.